Huwelijk Kim en David in zwaar weer: ‘Ik weet niet of het te herstellen is’ (2024)

Ga naar de inhoud

Crisis

David en Kim in Married at First Sight Beeld © RTL

De vijf overgebleven koppels van 'Married at First Sight' hebben zich gemeld in een mooie villa in Noordwijk voor een koppelsweek. De goedlachse Kim (34) en de intelligente David (35) zijn met gemengde gevoelens aangekomen. Hun huwelijk lijkt zijn dieptepunt te hebben bereikt...

“Ik weet gewoon niet hoe nu verder?"

De autorit naar de koppelsweek heeft Kim op zijn zachtst gezegd niet als 'heel prettig' ervaren. Het contact tussen de twee verloopt na de huwelijksreis stroef. “Hij heeft wél iets op social media geplaatst en niet gereageerd op mijn appje.” Dit heeft geleid tot een woordenwisseling in de auto, waarbij David heeft aangegeven liever om te keren en naar huis te gaan. Toch hebben ze besloten om te proberen iets moois van de week te maken.

Kim en Davids’ huwelijk bevindt zich in zwaar weer

05:24

Lees ook: 'Ik begin me steeds meer voor te bereiden op een MAFS-seizoen met nul matches'

De koppels verzamelen zich op de bank voor een gesprek met presentator Carlo Boszhard. “Beschrijf je relatie in één woord”, vraagt hij aan ieder duo. Kim beschrijft de relatie als een achtbaan die de ene keer leuk is en de andere keer niet. Carlo vraagt nieuwsgierig wat Kim mist binnen de relatie. “Ik mis de aantrekkingskracht en de vonk.”

Carlo ziet dat David geraakt is door deze woorden. Hij geeft aan dat hij zich bloot heeft gegeven, maar hoeft niet op waardering van zijn vrouw te rekenen: volgens Kim doet David niet altijd wat hij zegt. Carlo vindt dat dit antwoord meer uitleg verdient. “Er zijn andere dingen gezegd wanneer de camera’s niet draaiden”, probeert Kim van Carlo af te komen. Daarmee is haar vertrouwen geschaad.

Carlo laat het er niet bij zitten, maar Kim wil liever niet in detail treden. “Gaat dit over het samenwonen?” vraagt David aan zijn vrouw. David onthult dat daarover onenigheid is geweest. Waar David graag ook op doordeweekse dagen heeft willen samenwonen, wil Kim dit op haar beurt alleen in het weekend. “Het is zo jammer dat het vertrouwen is geschaad door iets wat ik nog steeds zie als een misverstand”, geeft David eerlijk aan. Carlo adviseert het koppel om helemaal opnieuw te beginnen deze week.

Lees ook: Oeps: Gerben van MAFS lijkt relatiestatus Jerney en Jeffrey te verklappen

Het groepsgesprek heeft veel losgemaakt bij Kim en David. Ze hebben beiden geen oog dichtgedaan. Huilend voor de Married at First Sight-camera geeft Kim aan dat ze gekwetst is. David voelt zich ook niet ‘oké’ bij deze situatie.

Kim verwijt David zijn harde woorden van de avond ervoor, waarbij David weinig empathie toont voor het feit dat Kims vertrouwen is beschadigd en uit boosheid zijn rug naar zijn vrouw toekeert. Er wordt zelfs gescholden. “Ik weet gewoon niet hoe nu verder”, zegt Kim machteloos.Ze vraagt zich hardop af of de schade nog te herstellen is.

Lees ook: Rowan en Astleigh van MAFS geven update na verdrietig nieuws over miskramen

Expert Anne Campagne gaat met Kim en David in gesprek om te ontdekken of dit huwelijk nog te redden valt. Kim trapt het gesprek af en geeft aan dat David en zij niet op 'dezelfde golflengte zitten'. Waar Kim heel open is, loopt David weg van situaties. “Als je niet praat, kom je ook niet verder”, geeft de blondine aan.

David wil liever eerst afstand nemen voordat hij het gesprek met zijn vrouw aangaat. Hij heeft dit alleen nooit tegen Kim gezegd. Zij voelt zich door haar pestverleden snel onzeker. Het is volgens David een goed idee om als koppel de mooie dingen naar elkaar te gaan uitspreken. “Mijn insteek is om vanuit de luchtigheid door te gaan en te kijken of er nog meer in zit”, oppert Kim. David stemt daarmee in.

Lees ook: Experts MAFS teleurgesteld in scheiding Anneke en Dirk: 'Experiment te snel gestopt'

Het stel besluit voor nu op een aparte kamer te gaan slapen voor een goede nachtrust. Of deze beslissing ervoor zorgt dat het koppel met een frisse blik naar de relatie gaat kijken, moet nog blijken. Je ziet Married at First Sightiedere dinsdag en woensdag om 20.30 uur bij RTL 4. Vooruitkijken kan bij Videoland.

Net binnen

Meer nieuws

Gerelateerde artikelen

Scheiding van tafel en bed Een pijnlijke hereniging voor Sarath en Malou bij groepsdiner MAFS
SPROOKJES BESTAAN NIET Anneke trekt stekker uit MAFS-huwelijk met Dirk
STEAMING HOT Suzanne van MAFS mist spanning in huwelijk met Bastiaan
Transformatie Maan gaat voor een nieuwe, felgekleurde coupe
Vermeend slachtoffer Jill Helena vrijdag wel aanwezig bij uitspraak in zedenzaak Ali B
Co-ouderschap Dave Roelvink heeft nog altijd goed contact met ex: 'Volwassen band'
Huwelijk Kim en David in zwaar weer: ‘Ik weet niet of het te herstellen is’ (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated:

Views: 6324

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.